SUMBANGAN HARI RAYA KEPADA RUMAH KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM AL-HIJRAH

Aktiviti terkini | 03 Jun 2018

Tempat Aktiviti:
Rumah Kebajikan Anak-Anak Yatim Al-Hijrah Binjai

Tujuan :
• Mengeratkan lagi hubungan silaturrahim di antara pihak pusat internet dan anak-anak yatim serta kakitangan-kakitangan di rumah kebajikan anak-anak yatim al-hijrah.
• Menimbulkan sikap tolong menolong bagi golongan yang memerlukan.

Kelebihan Aktiviti :
• Memupuk semangat kerjasama di antara pihak pusat internet di seluruh kemaman.
• Mewujudkan hubungan yang baik di antara kakitangan-kakitangan rumah kebajikan anak-anak yatim Al-Hijrah dengan staf-staf di pusat internet.
• Memperkenalkan servis dan perkhidmatan pusat internet kepada kakitangan rumah kebajikan anak-anak yatim Al-Hijrah.